Category Archives: Uncategorized

Kasper Lolk modtager 2,4 mio. kr. fra Lundbeckfonden til forskning i posttraumatisk epilepsi

Kasper Lolk er postdoc fra Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences – Center for Registerforskning og forsker i posttraumatisk epilepsi, som kan opstå efter hjerneblødninger, blodpropper eller voldsomme slag. Nogle udvikler epilepsi efter hovedtraumer, andre gør ikke. Kasper Lolk får mulighed for at undersøge, hvad gener, miljø og deres komplekse samspil betyder for forekomsten af epilepsi efter hovedtraumer.

Read more

Udtalelse: Husk børnene – og deres famlier

Epilepsiforeningen har vedtaget følgende på foreningens landsmøde den 9. juni 2018. Der er solid dokumentation for, at der er behov for et løft i den samlede epilepsiindsats for alle patientgrupper. Med særlig fokus på udredning, behandling, rehabilitering og sammenhæng i indsatserne. Derfor er det glædeligt, at politikerne har sat Sundhedsstyrelsen til at gennemføre et eftersyn af området. Resultatet afleveres til

Read more

Epilepsiforeningen: Vi kan ikke være den nuværende rehabilitering bekendt

Af Lone Nørager Kristensen, Landsformand for Epilepsiforeningen Epilepsi rehabilitering handler om at gøre noget ved alle de afledte konsekvenser af sygdommen. Solid dansk forskning dokumenterer, at en epilepsidiagnose i barndommen eller ungdommen giver personen en markant højere risiko for ikke at gennemføre en uddannelse og ikke få et job med en indtægt tilsvarende en gruppe uden epilepsi. Derved bliver den

Read more

Så kom den – Sundhedsstyrelsens rapport om ”Sygdomsbyrden i Danmark”

Af Jens-Otto Skovgaard Jeppesen Direktør, Epilepsihospitalet Filadelfia Rapporten er udgivet her i september med Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet som hovedforfatter. Det er rigtigt godt, at der nu er taget fat om dokumenteret sygdomsbyrde som grundlag for politiske prioriteringer af indsatserne de kommende år. Det er en omfattende rapport, som er veldisponeret og velsystematiseret – så der er ikke

Read more

Franskmand ny adjungeret professor på Københavns Universitet

Klinisk Institut på Københavns Universitet har udnævnt franskmanden Philippe Ryvlin, 51 år, som ny adjungeret professor. Han er uddannet neurolog og aktuelt ansat som medicinsk direktør for Department of Clinical Neuroscience, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) i Lausanne. Han er en internationalt førende ekspert med en omfattende publikationsrække inden for epilepsi. I sin forskning har han specielt haft fokus på

Read more

Ekspert om kliniske retningslinjer: Nytter det overhovedet

Per Sidenius er ledende overlæge på den neurologiske klinik på Aarhus Universitetshospital. Vil den kliniske retningslinje overhovedet få effekt. Den bekymring har ledende overlæge på den neurologiske klinik på Aarhus Universitetshospital, Per Sidenius, som selv har bidraget til andre projekter, som skulle give evidensbaserede anbefalinger til behandlingen af epileptiske patienter. ”Helt overordnet er det en god øvelse at undersøge, hvad

Read more

Glem nu ikke de svære kronikere

Sammenslutningen af §79 sygehuse er en sammenslutning af specialsygehuse, deriblandt epilepsihospitalet Filadelfia, Vejlefjord Rehabilitering og PTU’s RehabiliteringsCenter. I fællesskab foretog ledelserne af de tre specialsygehuse en henvendelse til Folketingets sundhedsudvalg og sundhedsministeren under overskriften “Glem nu ikke de svære kronikere.” Her er indlægget: Sammenhæng i sundhedsvæsenet er andet og mere end pakkeforløb for store sygdomsgrupper som kræft, diabetes og lungesygdomme,

Read more