Category Archives: Politik

Regionerne retter ind – alle voksne med Dravet får adgang til vigtig medicin

Det er blevet lettere for voksne med den sjældne form for epilepsi, Dravet, at få adgang til behandling med præparatet Fenfluramin, oplyser Epilepsiforeningen. Tidligere har Epilepsiforeningen været stærkt utilfredse med, at det ikke var alle voksne med Dravet, der fik lov til at til at prøve præparatet Fenfluramin, der blandt andet gør, at patienterne oplever færre epilepsi-anfald og dermed øget

Read more

Efter afslutning på Epilepsisatsningen: ‘Anbefalingerne er vigtige at følge til dørs’

To store regeringsprojekter om epilepsi er nu afsluttet. Det betyder, at udvalgene bag nu er klar med en række anbefalinger, som er videregivet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet skal beslutte, hvad der fremadrettet skal ske med anbefalingerne, og hvordan de kan udmøntes i praksis. En fælles konference med deltagelse af afgivende og modtagende behandlerteam før afslutningen i børne- og ungeambulatorium.

Read more

Million-donation skal støtte bosteders samarbejde med pårørende

Privathospitalet Filadelfia, der også består af sociale døgn- og dagtilbud til mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade, modtog for nylig 1,2 mio. kr. fra Helsefonden. Pengene skal styrke samarbejde mellem pårørende og medarbejdere på bosteder på Sjælland og i Jylland. Vibeke Stubing er leder af projektet på Filadelfia sammen med kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø fra Helsefonden. Samarbejdet kan sommetider være udfordret,

Read more

Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal vise, at de dur

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal sikre bedre patientforløb på tværs af sektorer, så mennesker med epilepsi oplever sammenhængende forløb. Men et er ordene – noget andet er, om anbefalingerne kan fungere. “Vi mangler konkrete forslag til, hvordan det skal foregå, og det fremgår ikke af anbefalingerne,” siger Anne Sabers. Kontakten mellem kommune og hospitaler skal styrkes. Sådan lyder hovedbudskabet i

Read more

Liselott Blixt: Behov for at sikre flere penge efter Epilepsisatsningen

Som formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg var Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti én af frontkrigerne for at forstærke indsatsen på epilepsiområdet. Siden er hun trådt ud af Folketinget, men Liselott Blixt har stadig en forkærlighed for epilepsien og nu appellerer hun til, at hendes politiske arvtagere vil følge op på den plan, der gik forud for bevillingen i 2019

Read more

Begejstring i netværk – nu skal den gode overgang fra barn til voksen sikres

I marts mødtes læger og sygeplejersker til et seminar i Middelfart for at udveksle erfaringer – og fastholde opmærksomheden på den gode transition fra barn til voksen Seminaret er en del af ét af nøgleprojekterne i epilepsisatsningen, nemlig afprøvningen af en transitionsmodel, der skal være med til at sikre en bedre overgang fra barn til voksen for unge med epilepsi.

Read more

’Overgangssygeplejersker’ skal lette overgang fra barn til voksen

Epilepsisatsningen skal lette overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling for mennesker med epilepsi. Netop i den fase kan meget gå galt for de unge. Transitionsudvalget, der står bag det konkrete arbejde med at udvikle og afprøve nye metoder, planlægger et seminar for de sygeplejersker, der har deltaget i projektet. Seminaret vil finde sted i januar og her vil sygepljerskerne få mulighed

Read more

Udgående hold indsættes for at udbrede sundhedsfaglig viden om epilepsi

En håndfuld nye initiativer iværksættes for at sikre, at de kommunale miljøer får opdateret sundhedsfaglig viden om epilepsi. Et af de vigtige og svære projekter i den epilepsisatsning, som blev vedtaget af den forrige regering, er udbredelsen af sundhedsfaglig viden i kommunerne. Ifølge Epilepsiforeningen er det et tilbagevendende problem, at mennesker med epilepsi i kommunerne mødes af personale, der ikke

Read more

Eksperter: Vi skal sikre kvalitet på epilepsiområdet under sundhedsreformen

Fagfolk inden for epilepsiområdet får en vigtig opgave i at sikre kvaliteten i epilepsi-indsatsen, når arbejdet med at udmønte den kommende sundhedsreform går i gang. Det budskab stod klart, da et ekspertpanel 20. maj debatterede behandling og rehabilitering af mennesker med epilepsi ved Epilepsikonferencen 2022. Jakob Christensen: “I dag får en praktiserende læge nøjagtig det samme basishonorar for en epilepsipatient,

Read more

Hvad betyder Sundhedsreformen for epilepsien?

Den nyligt indgåede Sundhedsreform varsler et kursskifte i dansk sundhedsvæsen – fra årelang centralisering frem mod store supersygehuse til øget decentralisering med 25 nærhospitaler. Af Jens-Otto Skovgaard Jeppesen   Giver det overhovedet mening? Siden 1990’erne har sundhedsvæsenets vækst først og fremmest styrket sygehusene – færre men større supersygehus skulle være garanter for “kvaliteten i klinikken – gennem patientforløbs-programmer/ -pakker og

Read more
1 2 3 9