Cannabis som mulig behandling af epileptiske anfald

Der afsøges vedvarende nye muligheder for at behandle epilepsi. Cannabis, eller rettere en eller flere bestanddele af cannabis (cannabinoiderne) kan være en mulighed, og over hele verden igangsættes mere eller mindre kontrollerede behandlingsforsøg. Det er nødvendigt at kende det præcise indhold af cannabinoiderne for at kunne vurdere, om cannabis kan være en behandlingsmulighed, og derfor er det altafgørende, at det stof, man vælger at behandle med, fremstilles under kontrollerede forhold.

I Danmark er der tiltag i gang for at få igangsat et behandlingsforsøg – protokollen, som beskriver studiet, er fortsat under udarbejdelse. Derefter kan forsøget påbegyndes.
”Epilepsibehandling har ikke rykket sig afgørende de senere år. Der er kommet nye præparater på markedet, som supplerer de allerede kendte præparater, men ingen af dem har været et afgørende gennembrud. Cannabis – eller rettere nogle af cannabinoiderne - kan formentlig supplere den behandling, vi kender på nuværende tidspunkt, men der er ikke nogle undersøgelser endnu, der tyder på, at det vil være det afgørende gennembrud,” siger overlæge Helle Hjalgrim, som er formand for Dansk Epilepsi Selskab.

Nye studier viser, at cannabis kan have lovende effekt for visse patienter med epilepsi. Studierne, som blev præsenteret på det seneste årsmøde i American Epilepsy Society (AES) i Seattle, er baseret på åbne ikke-kontrollerede forsøg, hvor patienterne altså ved, hvad de behandles med (snarere end forsøg, hvor patienterne ikke ved, om de behandles med placebo eller et virksomt stof). Studierne tyder på, at ekstrakter kan være effektive for nogle patienter, i givet fald drejer det sig om ekstrakter, der indeholder specifikke cannabinoider (CBD), som er den del af hampplanten, man mener vil kunne reducere krampehyppigheden. Undersøgelserne har især drejet sig om børn med relativt sjældne lidelser, såsom epileptiske spasmer, Lennox-Gastaut syndrom (LGS) eller Dravet syndrom. Der er ikke noget, der tyder på betydende bivirkninger ved disse produkter.

Forskerne fastslår imidlertid samtidig, at det er af afgørende betydning, at der gennemføres dobbeltblindende, randomiserede, kontrollerede forsøg, hvor hverken patienter eller læger ved, om patienten får det aktive stof eller placebo.

En undersøgelse, som blev fremlagt på det omtalte årsmøde, var baseret på en anonym online-undersøgelse fra Californien og Colorado, hvor forældre, som selv har valgt at behandle deres børn med medicinsk cannabis, svarede på spørgsmål om behandlingen. Af de 117 respondenter, hvis børn havde været i behandling med cannabis-ekstrakt i typisk omkring syv måneder, led 53 af børnene af epileptiske spasmer eller LGS. De øvrige havde Dravet syndrom eller andre epilepsi-typer. Hovedparten af børnene havde oplevet anfald i mange år og ikke havde reageret på konventionel anti-epileptisk medicin, havde oplevet en anfaldsreduktion med cannabis.

Det er ikke klart, hvad disse præparater helt præcist indeholdt, og forældrene kunne heller præcis redegøre for de anvendte doser. Undersøgelsen viste, at af de 53 patienter med epileptiske spasmer eller LGS, oplevede 92 procent en reduktion i anfaldshyppighed og 13 procent blev anfaldsfrie. Eneste bivirkning var forøget appetit, og mange af patienterne havde fået en forbedret søvn (53 procent), større årvågenhed (71 procent), og bedre humør (63 procent).

Men forskerne er ikke overbeviste om resultaterne. Som af forskerne bag undersøgelsen siger: ”Disse forældre er desperate. De har virkelig investeret i at finde behandling, der virker, noget der vil stoppe anfaldene, noget der forhindrer varige skader af epilepsi.” Forskerne mistænker, at de positive undersøgelsesresultater indikerer en placebo-effekt. Til at underbygge denne mistanke, er at de positive effekter er tre gange større for de børn, hvor familierne er flyttet til Colorado for at sikre lovlig behandling af deres børn (cannabis er lovlig i Colorado), fremfor patienter der ikke var flyttet.