Blixt: Rehabiliteringen skal forblive på specialiseret niveau

Specialiserede paragraf 79-tilbud som rehabilitering på Epilepsihospitalet Filadelfia eller Sclerosehospitalerne i Danmark skal ikke ned på kommunalt niveau, hvis regeringens sundhedsreform bliver vedtaget, mener formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF).

”Hvis det ikke er svært, skal det være nært”, er slagordet for regeringens sundhedsreform, som blandt andet lægger op til, at generelle såvel som diagnosespecifikke rehabiliteringstilbud skal varetages i det nære sundhedsvæsen hos kommunerne, men det gælder ikke den specialiserede epilepsirehabilitering, forsikrer Liselott Blixt. Den er svær og skal fortsat foregå på specialiseret niveau på Epilepsihospitalet Filadelfia, uanset om regeringens sundhedsreform bliver vedtaget og gennemført eller ej, siger hun, efter at blandt andet Epilepsiforeningen har udtrykt bekymring for epilepsi-rehabilitering.

Blixt_20170315_5”Der har været en stor bekymring for, at reformen vil betyde, at man trækker rehabiliteringen hjem til kommunerne, men den specialiserede epilepsirehabilitering skal blive, hvor den er,” siger Liselott Blixt.

Ifølge regeringens udspil til en sundhedsreform skal en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen bidrage til at løfte kvaliteten af blandt andet rehabilitering af ældre kroniske patienter, og det skal blandt andet ske ved at sygehusene får en mere udadvendt rolle, hvor de bliver forpligtet til at rådgive almen praksis og kommuner i forhold til blandt andet rehabilitering.

Det kan blandt andet ske ved videomøder, telemedicin og udgående sygehusfunktion, foreslår regeringen i udspillet, som specifikt nævner rehabilitering ved sygdomme som KOL, diabetes, hjertekarsygdom, muskel-skelet-lidelser samt angst og depression, men ikke epilepsi, som mulige kandidater til kommunale opgaver.

Om andre dele af epilepsi-indsatsen vil blive berørt af sundhedsreformen, kan Liselott Blixt endnu ikke sige, men specialiseret rehabilitering som den, der forgår på eksempelvis Epilepsihospitalet og Sclerosehospitalerne i Danmark, risikerer at miste kvalitet, hvis den flyttes til kommunalt niveau, og det skal ikke ske, mener hun.

Skrevet af Nina Bro