Blixt: Det bliver nødvendigt at prioritere

Formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) vil skele til økonomien og lytte til eksperterne, når det skal besluttes, hvordan der skal følges op på Sundhedsstyrelsens eftersyn af den samlede indsats for mennesker med epilepsi i Danmark.

Rapporten, som blev offentliggjort i sidste uge, viser, at epilepsipatienter ikke modtager samme udredning og behandling rundt om i landet, og heller ikke fra år til år. Eftersynet bekræfter Liselott Blixt i, at indsatsen for mennesker med epilepsi skal forbedres.

”Rapporten bekræfter det, vi hele tiden har sagt, nemlig at der mangler sammenhæng i indsatsen og ensartet kvalitet i udredning og behandling. Der mangler også læger, og spørgsmålet er, hvad vi kan gøre for området på kort sigt, og hvordan vi samtidig sikrer, at specialet kommer i fokus, så vi fremadrettet kan få sikret en ensartet høj kvalitet i epilepsi-indsatsen,” siger hun.

Rapporten kommer i ellevte time i forhold til satspuljeforhandlingerne for 2019, og det står endnu ikke klart, om der vil være satspuljemidler til epilepsiområdet, eller hvor mange penge, der i givet fald vil være tale om.

Rapporten indeholder et omfattende katalog over forslag til at løfte området, og det vil med stor sikkerhed blive nødvendigt at prioritere mellem forslagene, fortæller Liselott Blixt. Hvordan prioriteringen skal være, bliver op til de fagfolk og eksperter, der kender området, siger hun.

”Jeg er godt klar over, at vi ikke får råd til det hele på en gang. Det kommer meget an på, hvad vi får af økonomi, men vi må se på forslagene og forsøge at prioritere, og der vil jeg lytte til dem, der har forstand på området,” siger Liselott Blixt, som altså lægger op til at bevillingerne kan strækkes over flere år.

Skrevet af Nina Bro