Begejstring i netværk – nu skal den gode overgang fra barn til voksen sikres

I marts mødtes læger og sygeplejersker til et seminar i Middelfart for at udveksle erfaringer - og fastholde opmærksomheden på den gode transition fra barn til voksen

Seminaret er en del af ét af nøgleprojekterne i epilepsisatsningen, nemlig afprøvningen af en transitionsmodel, der skal være med til at sikre en bedre overgang fra barn til voksen for unge med epilepsi.

Modellen er udviklet af et nationalt transitionsudvalg bestående af fagfolk, patientrepræsentanter og eksperter fra de forskellige områder, patienter med epilepsi er i berøring med, når de forlader børne- og ungeafdelingen og overgår til det voksne sundhedsvæsen.

Jens peter Steensen

Overlæge og tidligere direktør på Odense Universitetshospital, Jens Peter Steensen, er faglig sekretær i transitionsudvalget.

Den faglige sekretær i transitionsudvalget er overlæge og tidligere direktør på Odense Universitetshospital, Jens Peter Steensen.

“Det er vigtigt for videreførelsen af de resultater, vi opnår med transitionsprojektet, at der fortsat er kontakt mellem fagfolkene på tværs af landet. Dels for at udveksle erfaringer, dels for at man holder hinanden oppe på, at man holder sig til de retningslinjer, man er blevet enige om. Epilepsiområdet er et lille speciale og afhængigt af få personaler, og derfor har det en stor betydning, at man har kontakt på tværs af landet,” siger Jens Peter Steensen.

Det var både læger og sygeplejersker, der mødtes til netværksdannelse og faglige drøftelser om den gode overflytning fra børneafdeling til voksenafdeling, hvor næsten alle landets hospitalsafdelinger, der arbejder inden for epilepsi, var repræsenteret - svarende til 14 neurologiske afdelinger og 18 pædiatriske afdelinger.

Nyt møde på tegnebrættet
Jens Peter Steensen glæder sig over den gode opbakning, hvor flere af seminarets deltagere efterfølgende har givet udtryk for, at de gerne vil mødes igen. Derfor arbejdes der nu på, at man kan mødes igen i løbet af 2024.

“Kontakten mellem afdelingerne har betydning for at opretholde en god og nogenlunde ensartet håndtering af patienterne i overgangen fra børne- og ungeafdelinger til neurologiske afdelinger. Der er ikke dannet et formelt netværk, men hvis vi i transitionsudvalget kan være med til at støtte det igangværende og hjælpe til, at kontakten bevares, så gør vi gerne det,” lyder det fra Jens Peter Steensen og tilføjer:

“Der resterer fortsat en del arbejde i transitionsprojektet, som skal være færdigt til nytår, men engagementet viser, at transitionen er vigtig, og at personalet gerne vil gøre overgangen god, på trods af at sundhedsvæsenet er presset. Vores resultater viser, at der er mange ting i overgangsfasen, som de unge går igennem, og at det har betydning for, at de bliver grebet rigtigt i den fase. Det er vigtigt at understøtte den brede tilgang i det arbejde,” siger Jens Peter Steensen.

Om transitionsmodellen:
Transitionsudvalgets model fokuserer på en periode på 6-9 måneder, før de unge bliver 18 år, hvor en koordinerende epilepsisygeplejerske fra børne- og ungeafdelingen og en tilsvarende koordinerende sygeplejerske fra voksenafdelingen er sammen om at sikre en god overgang for den unge med epilepsi.
Udover de koordinerende sygeplejersker er der også en epilepsiansvarlig speciallæge i både børne- og voksenafdeling, som har ansvar for den behandlingsmæssige overlevering, og som skal indgå i et tæt samarbejde med de koordinerende sygeplejersker.

Skrevet af Stephanie Hollender